2015

Māmiņdienas koncerts pirmsskolā

Māmiņdienas koncerts pirmsskolā

Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,
Lielu un jauku - gadā tik vienu,
Saņem ziediņus, kurus tev nesam,
Nākam ar sveicieniem tādi kā esam.

8. maija rītā pirmsskolas grupiņās valdīja liels satraukums, jo paši mazākie šodien sniedza koncertu saviem vismīļākajiem un tuvākajiem cilvēkiem – māmiņām. Mazie pirmsskolēni bija sagatavojuši ne tikai muzikālus priekšnesumus, dziesmas un dzejoļus, bet arī skaistus apsveikumus māmiņām – lielas sirdis, pašaudzētas puķes un kartiņas.

Šis koncerts atšķīrās no citiem, jo mazie bērni sniedza priekšnesumus nevis visi kopā, bet atsevišķi – drosmīgākie pa vienam, bet mazāk drosmīgie – kopā ar draugiem. Ziemas vidū bija plānots mazo dziedatāju konkurss „Cīrulis”, bet, sakarā ar dažādiem vīrusiem un slimībām, tas nenotika. Mazie dziedātāji pusgadu bija mācījušies, centušies un pārvarējuši savas bailes un nedrošību kāpt uz lielās skatuves, vieniem pašiem dziedāt pie mikrofona, tādēļ šo grūto darbu nedrīkstēja atstāt nenovērtētu. Un māmiņas un daži līdzi atnākušie tēti, vecmāmiņas, vectētiņi, māsas un brāļi varēja baudīt fantastisku mazo vokālistu koncertu.

Milzīgu PALDIES sakām mūzikas skolotājai Solveigai Bokai par nenogurdināmo enerģiju, mācot mazos ķiparus, dodot viņiem pārliecību par saviem spēkiem, drosmi nebaidīties un pārlicinot par varēšanu.

Arī skolotājas Ramona, Inese, Marika un Agnija, kā arī skolotāju palīgi – Velta un Alda šodien bija gandarītas par ieguldīto darbu bērnu mācīšanā un audzināšanā.

Pirmsskolas skolotāja Agnija Bronka

Bildes skatīt galerijā

 

Lasīt vairāk...
Lieldienu erudīti

Lieldienu erudīti    

Savas zināšanas par Lieldienu tradīcijām sākumskolas skolēni šogad parādīja erudītu konkursā ‘’Lieldienu gudrinieks’’. Klašu kolektīvi atcerējās tautastautasdziesmas un ticējumus, minēja mīklas, par katru uzdevumu nopelnot punktus. Uzdevumi mjās ar dziesmām, ko bērnu bija apguvuši jau mūzikas stundās pie skolotājas Solveigas. Olu krāsošanas paņēmieni bija jau izmēģināti mājās, un dažās skaistākās olas labi iederējās pašu gatavotajā Lieldienu tematikai veltītajā telpu noformējumā.     

Visčaklāk mājās  bija gatavojusies 2.klase, viņi savāca arī vislielāko punktu skaitu un ieguva titulu ‘’Lieldienu gudrinieki’’.    

Noslēgumā katrs skolēns ar latviešu rakstu zīmēm dekorēja savu no kartona pagatavoto olu ,un vēl ilgi skatītājus iepriecināja krāsainie darbiņi.

Sandra Zaķe

Bildes skatīt galerijā.  

Lasīt vairāk...
Krāsainā nedēļa sākumskolā

Krāsainā nedēļa sākumskolā

Pirms pavasara brīvdienām sākumskolānoritēja krāsainā nedēļa. Katru dienu nolēmām kopīgi veikt interesantus uzdevumus kādā mācību priekšmetā, kā arī bērni pieskaņoja apģērbus attiecīgās dienas krāsai.

Pirmdiena, zilās krāsas diena, veltīta latviešu valodai. Par uzdevumiem (vārdu spēlēm, tautasdziesmu sakārtošanu, utt.) šajā dienā parūpējās skolotāja Agnija.

Dzeltenā otrdiena ar matemātiku un jautriem atjautības uzdevumiem bija skolotājas Ivetas pārziņā.

Trešdien kopā ar skolotāju Sandru skolēni sacentās dabas gudrības, atpazīstot kokus un veidojot draudzīgu zaķu figūras. Centāmies saģērbties pēc iespējas zaļāk.

Raibā cetrtdiena bija veltīta vizuālai mākslai, to vadīja skolotāja Baiba. Klašu komandas uz molberta attēloja krāsu apli.

Piektdien ģērbāmies savas mīļākās krāsas apģērbā un atkārtojām dažādas mācītās dziesmas kopā ar skolotāju Solveigu.

Apkopojot visās dienās paveikto, katra klase ieguva diplomu ar nomināciju. Šogad 1.klase saņēma drosmīgākās klases, otrā- aktīvākās, trešā- draudzīgākās klases nosaukumu. Pavisam interesantu apzīmējumu guva 4.klases kolektīvs – „Pavasara pārņemtie”! ?

Ikdienas mācību ritmā šāda nedēļa notiek jau otro gadu un veidojas par interesantu tradīciju, kas palīdz vieglāk pieslēgties mācību gada noslēguma posmam. 

Sandra Zaķe

Bildes skatīt galerijā

Lasīt vairāk...
Dabas draugi sākumskolā

Dabas draugi sākumskolā    

Jau vairākus gadus Liepupes vidusskolas sākumskolas skolēni sadarbojas ar a/s Latvijas valsts meži, piedalās programmā Mammadaba.

Arī šogad aprīlī bērni aktīvi iesaistījās dažādos pasākumos, pierādot, ka ir īsti dabas draugi. Kopā ar vecākiem bērni gatavoja putnu būrīšus. Nu atsevišķi dzīvokļi būs apmēram 20 putnu ģimenēm!?

Trešā klase centīgi audzē ciedru priedes, piparmētras un pīlādžus projektā „Dārznīca”. Arī citu klašu telpās puķu podiņos dīgst, tiek novēroti un aprūpēti dažādi augi.    

14.aprīlī noslēdzās makulatūras vākšanas akcija. Kopīgim spēkiem savāktas 1,5 tonnas, čaklākie vācēji no katras klases bija Andris (1.), Linda (2.), Artūrs, Miks (3.), Jānis K.(4.).    

24.aprīlī sākumskolas bērni devās sakopt tuvējos mežus. Priecājāmies, ka pagājušā gadā iztīrītais meža stūris arī šopavasar bija tīrs un nepiesārņots.

Maija sākumā  notika meža stādīšanas talka. Jaunās eglītes netālajā izcirtumā pie Lembužu ceļa tagad padarīs sakoptāku vēl vienu gabaliņu Latvijas.    

Mammasdabas meistarklase  šogad beigusies  ar godam nopelnītām nominācijām. Meistara diplomus saņem 1.un 3.klases skolēni, zeļlu diplomus- 4.klase, bet mācekļu diplomus – 2.klases audzēkņi un viņu skolotājas, bet vislielākais guvums ir katra bērna saudzīgā, ieinteresētā attieksme pret savas dzimtenes dabu. 

Sandra Zaķe

Bildes skatīt galerijā.  

 

Lasīt vairāk...
Vecmāmiņu un vectētiņu rīts bērnudārzā

 Vecmāmiņu un vectētiņu rīts  bērnudārzā

Pasēdi, vecmāmiņ, tagad tev mes,
Dziedāsim dziesmiņu, cik katrs spēs.

Bērnudārzā ir jauka tradīcija - katru gadu pavasari sagaidīt ar vecmāmiņu un vectētiņu rītu.

Bērni un audzinātājas šiem svētkiem gatavojas ar lielu rūpību. Mīļajiem ciemiņiem tiek gatavoti ielūgumi, svētku koncerts, apsveikumu dāvanas.

Šogad 27.februāra rītā nolēmām atcerēties, ko kādreiz vakaros darīja ģimene, kad visi sanāca kopā un katram bija kāds darbiņš veicams. Protams, vecmāmiņa zina vislabāk pastāstīt par seniem laikiem, zina mīklas un pasakas.

Vecmāmiņu lomās iejutās audzinātājas, un pasaku, dziesmu un deju kamoliņš varēja sākt tīties. Zālē sēdošajām vecmāmiņām bija jāpierāda savas adīšanas prasmes, sacenšoties, kura noadīs garāko šalli. Vecmāmiņas ar lielu atbildības sajūtu ķērās pie uzdevuma, bet noteikt veiklāko neizdevās, jo dzija bija iegadījušies dažāda resnuma.

Bērni dziedāja sirsnīgas dziesmas, runāja dzeju par vectētiņu un vecmāmiņu, bet pēc dejas, kura saucas "Vēderiņš kurkst", devās nogaršot vecvecāku sarūpēto cienastu un pasēdēt klēpī mīļajiem ciemiņiem.

Audzinātājas saka paldies visiem, kuri bija atnākuši un visiem, kuri sagatavoja šo jauko pasākumu - mūsu mūzikas skolotājai Solveigai, deju skolotājam Jānim, vecmāmiņām par gardo cienastu un raušiem. Šī ir viena no jaukākajām un sirsnīgākajām tradīcijām mūsu bērnudārzā.

Audzinātāja Marika

Lasīt vairāk...
Sporta jautrības 1.-4.klasei

"Sporta jautrības"  1. - 4.klasei

Projekta nedēļā tradicionāli notiek sporta diena. Projekta grupa pirmdienā izveidoja "sportisko apli" jeb 10 stacijas. Afišā norādes - ierasties sporta tērpā, ar pašu gatavotām emblēmām un dalībnieku kartītēm. 11. februāra rītā sacensības atklāja skolas direktore Arta Rubeze, novēlot draudzīgu kopābūšanu, izpalīdzību, atbalstu un uzmundrinājumu cits citam. Sporta skolotāja Mārīte iepazīstināja dalībniekus ar atraktīviem tiesnešiem no 7., 8. un 9.klases, kuri reklamēja sevi ar "stacijas" ciparu. Nr.1 Boulings (M.Krasovskis), Nr.2 Futbola sitieni vārtos (O.Rožlapa), Nr.3 "Purvs" (I.Turkovs), Nr.4 Līdzsvara baļķis (L.Zunde), Nr.5 Līklocis ar vidām basketbola bumbām (E.Pavlovska), Nr.6 Šautriņas (M.Magone), Nr.7 Lecambumbas (U.Ozoliņa), Nr.8 "Trepītes" (B.Celmiņa), Nr.9 Tunelis + lecamaukliņas (A.Gūtmane, A.Dāboliņa), Nr.10 Pupiņu lasīšana ar knaģi (E.Martinsone).

Skolēni ar interesi un prieku pildīja uzliktos pārbaudījumus. Ātrākie un "nadzīgākie" pat dažas stacijas izgāja vairākkārt. Interesi par stacijām izrādīja arī 2. un 4.klašu audzinātājas Iveta un Agnija, uzstādot savus personīgos rekordus! 

Tālāk sekoja "Tautas bumba"  kapteiņu "izsauktās" komandās. Cīņas ļoti spraigas. Uzvarētājkomandām vienāds punktu skaits. Noslēgumā tiesneši izsniedza katram dalībniekam sertifikātu par piedalīšanos. Dalībnieki vienojās kopbildē atmiņai par pavadīto sporta dienu. Visus momentus sporta zālē - gatavošanos, norisi - "ķēra" Gita Priede.

Sporta skolotāja Mārīte

Bildes skatīt galerijā.  

Lasīt vairāk...
Zaķu Ziemassvētki pirmsskolā

Zaķu Ziemassvētki pirmsskolā

Kaut kur sniegi, kaut kur sniegi,
Kaut kur balti sniegi snieg,
Mežā katram egles zaram
Balta pārslas zvaigzne tiek.

Ziemassvētkus pirmskolas bērni šogad sagaidīja „Zaķu mežā”. Tie ir mazuļu visgaidītākie svētki, tādēļ gatavošanās bija nopietna un pamatīga. Grupiņu telpas bērni greznoja ar pašu, jau laikus, rudenī vāktiem čiekuriem, zīlēm, greznām lapām un sūnu bumbām. Svētkos neiztikt bez jautrām dziesmām un dejām, bet tādēļ jau ir deju skolotājs Jānis Trezuns, kurš šo lietu ņēma savās rokās, un zaķi mācījās izdejot sarežģītos soļus pie Imanta Kalniņa mūzikas. Kopā ar skolotāju Solveigu Boku bija dziedāts un dziedāts. Tad u svētkos mežs gavilēja! To bija sadzirdējis Ziemassvētku vecītis, bet, kā jau ierasts, lai nopelnītu dāvanu no Lielā Maisa, bija jāprot arī dzejolis. Žagarus līdzi viņš nebija paņēmis, bet nevajadzēja jau arī, tomēr savus pajūga briežus apsolīja parādīt tikai nākamgad. Kaut nu viņam neaizmirstos! Gads ir tik garš!

Pirmsskolas skolotāja Marika

Bildes skatīt galerijā

Lasīt vairāk...Arhīvs
2024 (4)   
2023 (7)   
2022 (14)   
2021 (5)   
2020 (7)   
2019 (8)   
2018 (8)   
2017 (6)   
2016 (14)   
2015 (7)   
2014 (16)   
2013 (1)