2018

33 gudrinieki svin Latvijas 100 gadus

 

33 gudrinieki svin Latvijas 100 gadus

 

Latvijas simtgades svētkiem Liepupes pamatskolas mazākie skolēni uzsāka gatavoties jau laikus: darināja skaistus latvju zīmju ornamentus, rotāja cimdiņus, dekorēja klases un gaiteni ar svētku simboliku visa mēneša garumā. Arī mācību saturs šajā laikā bija saistīts ar mūsu tēvzemi. Lasīšanas pulciņš pētīja sižeta par Lāčplēsi attīstību no teikas līdz rokoperai un uzņēma tautasdziesmu video. 3.klase īpašu uzmanību pievērsa Latvijas attēlojumam kartē un krāšņu tautasdziesmu apguvei, meklējot tās gan digitālajā Dainu skapī, gan iegaumējot no galvas. 1. un 3.klases piedalījās Hanzas maiznīcas izsludinātajā akcijā 100 rudzu maizes. Trešklasnieki pagatavoja arī galda kartes un lukturīšus, ar ko rotāt ģimenes svētku galdu. Dejotāji, teātra dalībnieki, koris un ansamblis centīgi vingrinājās koncertam.

Visi skolēni krāja savus gan mājās, gan skolā veiktos labos darbus īpaši šim mēnesim pagatavotā Labo darbu pasē.

16.novembra rītā vispirms visus pārsteidza un iepriecināja pirmklasnieks Stefans, kas katrā klasē ienāca ar pašdarinātu apsveikumu.

Pasākumu atklājām ar svinīgiem Ata Kronvalda vārdiem un Latvijas kontūras izgaismošanu. Visi skolēni ar laba vēlējumiem ievija savu cimdiņu kopīgajā spēka jostā. Kora runā katra klase ar tautasdziesmu cildināja Latvijas skaistumu, un tad kopīgi nodziedāja skolas himnu – „Dar’man, tēv(i)s, pastaliņas”, tā apliecinot, cik katrs esam svarīgs savai zemei.

Tālākā dienas norisē skolēni veica dažādus uzdevumus, aktualizējot jau zināmo, uzzinot jaunu informāciju, apguva to caur spēli, ar eksperimentu, praktisku darbību, meditatīvu uzdevumu, iesaistot izziņā visas maņas. Spēļu telpu nosaukumi un atslēgas vārdi deva nojausmu, kas tajā sagaida: Tradīciju istaba (vadīja sk.S.Boka), Veselības laboratorija (sk.G.Mača), Dabas noslēpumi (Sk.D.Krūze), Stāstu labirints (sk.S.Zaķe), Cieto riekstu krātuve (sk.G.Pamiljane), Sapņu sala (sk.S.Vergina). Reizē skolēni mācījās viens no otra, jo darbojās jauktās komandās.

Svētku dienu noslēdza brīnišķīgs kopīgs koncerts  un skolas saimnieču gatavots cienasts.

Nākošā nedēļā bērni vērtēja uzzināto un padarīto, un secināja, ka šādi mācīties bijis interesanti, visiem paticis sadarboties, un ieteica jaunus priekšlikumus nākamajam pasākumam.

Arī skolotāju vērtējumā Gudrinieku spēles bija izdevušās - paplašināja redzesloku, uzsvēra kopīgos ekoskolas uzdevumus,  nostiprināja latviešu folklorā atrodamās ētiskās vērtības, ļāva uzzināt interesantus faktus no lielā zināšanu krājuma par dzimto zemi un valodu.

Sandra Zaķe

Vairāk bildes skatīt šeit...

Lasīt vairāk...
Miķeļdiena Rūķu namā

 
Zīles krīt paukšķēdamas,
Āboli būkšķēdami,
Lietus grabina pie loga rūts,
Un čab dzeltenās rudens lapas,
Dzērves debesīs aizkliedz vasaru...
Tas liecina Miķeļu laiks ir klāt. 

 

Rūķu nama 4-gadīgo bērnu grupiņa no 25.-28. septembrim atzīmēja Miķeļus  -rudens ražas laiku.

Nedēļas sākumā bērni kopā ar vecākiem izveidoja dažādus veidojumus no rudens veltēm, kurus izlikām izstādē grupiņas telpās.

Nedēļas garumā darbojāmies, izzinājām, mācījāmies par to, kas izaug mūsu dārzos. Bērniem bija iespēja aptaustīt, apskatīt, pasmaržot un pat pagaršot vairāk nekā desmit dažādus dārzeņus, kurus sagādāja audzinātāja un auklīte Ieva. Dārzeņu degustācijā bērniem visvairāk garšoja burkāni, bet kālis bija nepazīstamo dārzeņu grozā.

Ciemojāmies arī pie Rūķu nama mazākajiem bērniem, lai kopīgi ietu rotaļās un nodziedātu  rudens dziesmas, kuras sagatavoja kopā ar skolotāju Solveigu. Kopīgi minējām mīklas, kuras bija sagatavojušas Rūķu nama audzinātājas.

Par spīti tam, ka rudens vēji aizpūta elektrību, Miķeļu nedēļa pavadīta godam.

4-gadīgo bērnu grupiņas audzinātāja Liene

Vairāk bildes skatīt šeit... 

Lasīt vairāk...
Mini mīklu, Miķelīti

 

Mini mīklu, Miķelīti –

 

šāds nosaukums bija dots Liepupes pamatskolas 1.-4.klašu un 5 un 6 gadīgo bērnu kopīgajam pasākumam 28.septembrī par godu Miķeļdienai.

Dziesmas par Miķeļu tradīcijām senos laikos un rudens jokiem arī mūsdienās bērni bija iemācījušies dziedāt un izspēlēt kopā ar skolotāju Solveigu.

Tradicionālo latviešu folklorā sakņoto mīklu minēšana un zīmēšana sākās jau nedēļu iepriekš katrā klasē. Izstādi kuplināja arī individuāli radošie darbiņi no dārzeņiem un citām rudens veltēm. Par izdomu un patstāvību uzslava Esterei un Elīzei (1.klase), Valdim, Armandam un Artūram (3.klase), Viesturam un Keitai (4.klase), kā arī pirmsskolniekiem Andrijam un Agrim.

            Skolotāja Ramona vadīja minēšanu, kur jāliek lietā mēle un deguns, lai atpazītu veselīgos dārzeņus – degustāciju. Visvieglāk bija noteikt burkāna un paprikas garšu, bet, izrādās, daži bērni nekad nebija nogaršojuši kāli un rutku! Lai visiem zināšanas papildinās arī šajā mācību gadā, skolotāja katram bija izaudzējusi Laimes pupu, ko nopelnījām jautrā rotaļā.

            Piemērotu cienastu svinētājiem bija sagādājusi skolas direktore – mielojāmies ar Lielezera maiznīcas svētku raušiem un medu. Oktobrī skolēni piedalīsies Putras programmā un turpinās iepazīties ar veselīgiem produktiem.

            Sākumskolas skolotāja Sandra Zaķe

Vairāk bildes skatīt šeit... 

Lasīt vairāk...
Ejam bitēs un taisām no māla

 

Ejam bitēs un taisām no māla

      Iepazīstot profesijas to praktiskās pielietošanas vietā (ESF  projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”), 24.maijā Liepupes sākumskolas klases apmeklēja keramiķa Arņa Preisa plašo lauku sētu.

      Jau iepriekš zinot, ka saimnieks nodarbojas ar biškopību, tomēr bijām pārsteigti, cik liela ir viņa iekoptā drava. Stāstījumā uzzinājām dažādus interesantus faktus par bišu darbošanos un biškopim nepieciešamajām prasmēm, lai tiktu līdz saldajam kārumam. Rīta agrumā bites bija aizņemtas ar savu darbu, un skolēni pietiekami uzmanīgi, lai nebūtu jāizbauda arī kāds sāpīgs dzēliens.

      Lai gan bērniem par keramiķa amatu jau priekšstats bija, tālākā apmeklējuma laikā tas kļuva daudz dziļāks un pamatotāks. Sajūsminoties par darba galarezultātiem, pakāpeniski varēja izsakot, kā rodas skaistie māla darinājumi, sākot no virpas līdz apdedzināšanas ceplim. Ieinteresētākie skolēni paši izmēģināja, ko viņu rokās dara gaišais māla pikucis, citus ielīksmoja jau gatavo svilpaunieku treļļi.

      Katram šajā ekskursijā radās viedoklis, kas būs pamats tālākai interesei izvēlēties savu nākotnes nodarbošanos.

Skolotāja Sandra Zaķe 

Vairāk bildes skatīt šeit... 

Lasīt vairāk...
Ekskursija uz Rīgu

Ekskursija uz Rīgu

 

Sākumskolas klases 8.maijā brauca uz Rīgu. Mēs bijām uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju. Man muzejā vislabāk patika veco laiku pulksteņi.

Mēs arī bijām uz rotaļlaukumu Barona ielā. Man rotaļlaukumā vislabāk patika batuts un trose. Mūsu galvenais notikums bija Teātra izrāde "Emīls un Berlīnes zēni". Izrādē man vislabāk patika kad Emīls un Berlīnes zēni atrada 120 markas.

Man ļoti  patika ekskursija. Es gribētu atkal braukt, jo bija ļoti interesanti.

Ieva  Leincena, 2. klase 

Lasīt vairāk...Arhīvs
2024 (4)   
2023 (7)   
2022 (14)   
2021 (5)   
2020 (7)   
2019 (8)   
2018 (8)   
2017 (6)   
2016 (14)   
2015 (7)   
2014 (16)   
2013 (1)