Sporta diena "Krimalniekos"
06.09.2023


   Sporta diena "Krimalniekos"

       Saulainā 4.septembra rītā Liepupes pamatskolas kolektīvs devās uz kempingu „Krimalnieki” pie jūras, kur katru gadu tradicionāli notiek tūrisma un adaptācijas diena, pierodot pie skolas gaitām. Šī tradīcija skolai ir jau kopš 2005.gada. Arī šis gads, neskatoties uz to, ka „Krimalniekos” nomainījās īpašnieks, nebija izņēmums.

Paldies Džesikai Konstantei un Mairim un Ralfam Piņķiem, kuri atļāva sportiskās aktivitātes organizēt savā īpašumā! 

Sporta skolotāja Mārīte Sakārne bija sagatavojusi 8 stacijas, kur katrā stacijā bija jāveic interesanti uzdevumi, klases katra darbojās katrā stacijā 5 minūtes, un virzījās uz nākamo. Tā azartiskā gaisotnē tika veidots „cilvēciņš” no vingrošanas rīkiem, mests disku golfs, visas  klases sadotām rokām aplī izlīda cauri vingrošanas riņķim, vai ar milzu kurpēm pārnesa bumbiņas, pārcēla vingrošanas riņķus, tinās virvēs un veica citus atjautības, veiklības un fiziskos vingrinājumus. Jautrība bija liela! 

Arī mazie 5 un 6 gadus jaunie bērni iekļāvās kopējās sporta aktivitātēs, sportoja, būvēja smilšu pilis, veidoja smilšu tēlus pludmales smiltīs. 

Azartiskums un sportiskais gars bija jūtams virves vilkšanā, kur pati jaudīgākā izrādījās 8.klase! 

Paldies 9.klasei un Gaļinai Mačai- tiesnešiem! Mārītei Sakārnei- organizatoram! 

5.gadīgos „Taurenīšus” sporta aktivitātēs  pavadīja audzinātāja Marika Skuja, skolotāja palīgs Svetlana Aļebastrova un vecāki

6. gadīgās „Bitītes” sporta aktivitātēs  pavadīja audzinātājaLiene Gūtmane , skolotāja palīgs Linda Ciemiņa un vecāki. 

1. klasi- Agnija Bronka

2. klasi- Baiba Mantiņa

3. klasi- Edmunds Garancis

4.klasi- Inese Broka

5.klasi- Arta Rubeze

6.klasi- Jautrīte Marina Liepiņa

7.klasi Rita Gulbe

8.klasi Ira Janiša

9.klasi- Solveiga Boka. Paldies!

Paldies šoferītim Jurim Kalniņam, pavārītēm Jugitai, Ingai un Dacei par garšīgo „Soļanku”, kurai pie jūras bija brīvības un vēju garša, vecākiem par atbalstu, klātbūtni, kopā būšanu. Kopā sportojot, atpūšoties, pavadot laiku ar ģimeni, klases, skolas biedriem veidojas draudzīgas, uz sadarbību balstītas savstarpējās uzticēšanās un atbalsta attiecības. Saglabāsim tās līdz pavasarim! 

 

Vairāk bildes skatīt šeit... 
      Atpakaļ