Pirmskolas skolotāji

 

 

Aiva Krastiņa 

 

 

 

Ieva Dārzniece

 

 

 

Silva Graudiņa

 

 

 

Marika Skuja

 

 

 

Liene Gūtmane 

     

 

 

 

 

 

 

Sākumskolas skolotāji 

 

 

Daiga Krūze 

 

 

 

Iveta Matīsa 

 

 

 

Agnija Bronka

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatskolas skolotāji

 

 

Solveiga Boka 

Mūzika

 

 

Ija Puisāne

Latvijas un pasaules vēsture

 

 

 

Inese Broka

Latviešu valoda un literatūra, krievu valoda, teātra māksla

 

 

 

Aija Ozola

Matemātika

 

 

 

Rita Gulbe  

Fizika, matemātika

 

 

 

Edmunds Garancis

Datorika, inženierzinības, dizains un tehnoloģijas

 

 

  Ieva Dārzniece Dizains un tehnoloģijas    

 

Ira Janiša 

Ķīmija, angļu valoda 

 

 

 

Jautrīte Marina Liepiņa 

Latviešu valoda un literatūra

 

 

 

Gaļina Mača 

Ģeogrāfija, dabaszinības, bioloģija

 

 

 

Baiba Mantiņa 

Angļu valoda

 

 

 

Arta Rubeze

Sociālās zinības 

 

 

 

Jana  Plankāja 

Vizuālā māksla

 

 

 

Mārīte Sakārne 

Sports

 

 

 

Jānis Trezuns 

Deju pulciņa vadītāja

 

 

 

Sandra Budeviča 

Deju pulciņa koncertmeistare

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta personāls

 

 

Agnija Bronka

Logopēds 

 

 

 

Gundega Lāce

Psihologs 

 

 

 

Dace Jankoviča

Medmāsa