Liepupes pamatskolas 2023./2024. mācību gada mērķis: 

Pilnveidot pedagogu savstarpējo sadarbību, uzlabot mācību stundas kvalitāti, dažādot izmantojamās mācību metodes, un iesaistot skolēnus interaktīvā, radošā un interesantā mācību procesā.  

Uzdevumi: 

1.      Katrā mācību priekšmetā izveidot tematisko plānojumu, iekļaujot tajā starppriekšmetu sadarbību, daudzveidīgu izmantojamo materiālu klāstu. 

2.      Biežāk vērtēt formatīvi, lai informētu izglītojamo un viņa vecākus par skolēna izaugsmes vajadzībām.  

3.      Veicināt lasītprasmi 1.-3. klašu posmā, aktualizēt lasīšanas, kā informācijas iegūšanas veidu pamatskolas klasēs.  

4.      Izmantot jaunās tehnoloģiskās iespējas, pilnveidot digitālo pratību, mācībām izmantot  www.skolo.lv,  www.soma.lv, uzdevumi.lv u.c.  

5.      Atbalstīt talantīgos skolēnus, un sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās vai motivācijas grūtībām.  

6.      Veicināt skolēnu interesi par nākotnes izvēlēm, karjeras iespējām, ģimeni kā vērtību. 

7.      Piedāvāt izglītojamajiem plašu interešu izglītības piedāvājumu, veicinot vispusīgu personības attīstību.  

8.      Turpināt mācību saturā integrēt vides izglītību, aktualizējot resursu taupību, pārstrādes un otrreizējās izmantošanas iespējas. Turpināt darbu programmās „Mamma daba”, „Baltijas jūras projekts” un ekoskolu aktivitātēs.  

Pasākumu plāns aprīlim

Mēnesis, datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

03.04.

 

Mācību ekskursija uz Liepājas Inovāciju centru, programmas „Iepazīsti Baltijas jūru” apguve 8.-9.klasēm

Audzinātājas

05.04.

14.00

Popiela. Skolas kārta (7.,8.st)

Skolēnu dome

02.04.-05.04.

 

Mana mīļākā grāmatiņa- kopā ar vecākiem( pirmsskolā)

Audzinātājas

05.04.

12.00

Mazpulku GN aizstāvēšana Rīgā, Kaņieru ielā, Haralds Krastiņš

B. Mantiņa

05.04.

9.00

Muzikāla leļļu izrāde “Gliemezīša piedzīvojumi”

 

06.04.

10.00

Olimpiskā diena 5-6 gadīgajiem Limbažu sporta hallē

 

06.04.

8:00-16:00

FIRST LEGO League Explore sezonas MASTERPIECE projektu        izstāde Rīgā, Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88,  

R.Gulbe

10.04.

14.00-16.00

Tiešsaistes konference – inovāciju pēcpusdiena “Zinātnes un inovāciju centri  – STEM mājvieta Latvijā”, Cēsis, Daugavpils, Liepāja, Ventspils

R.Gulbe

10.04.

13.00

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2023 noslēguma pasākums

I.Broka

16.04.

 

Deju skate Limbažos 1.-4.klašu deju kolētīvam

J.Trezuns

17.04.

 

Brauciens uz „Uztura akadēmiju” Rīgā 8.-9.klasēm

Audzinātājas

17.04.

12.15

 ''Skaļās lasīšanas sacensības'' 5.klasē  - skolas kārta

I.Broka

19.04.

 

Popiela Salacgrīvā

 

22.04.

 

Zemes diena - mīlu un saudzēju savu Zemeslodi ( pirmsskolā)

Audzinātājas

23.04.

10.00

Pavasara kross 4.-9.kl., Limbažos, Airēšanas bāzē

M.Sakārne, I.Matīsa

24.04.

 

Projekta “Skolas soma” ekskursija uz Nacionālo bibliotēku un dzelzceļa muzeju 1.-3.klasēm

Audzinātājas

26.04.

 

Tērpu parāde no otrreiz izmantojamiem materiāliem (Kopā ar vecākiem pirmsskolā)

Audzinātājas

26.04

8.35

“OLIMPISKĀ DIENA” Vingrošana un stafetes skolas sporta zālē

I.Matīsa, M.Sakārne,sk.dome

       

26.04.

11.00

''Skaļās lasīšanas sacensības'' 5.klasē  - Limbažu Galvenajā bibliotēkā

I.Broka

27.04.

 

Mazpulku sporta spēles Zaļais starts Tukuma novada Irlavā

B. Mantiņa