Skolā tiek realizētas šādas izglītības programmas:

Pamatizglītības programma,

Pirmsskolas izglītības programma,

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods: 21015611).