Maksātājs: 


Limbažu novada pašvaldība

Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV–4001

Reģ.Nr.90009114631

PVN Nr. LV90009114631

AS SEB banka LV37UNLA0050014284308


Pakalpojuma saņēmējs: 

Liepupes pamatskola

„Veiksmes”, Liepupes pagasts, Limbažu novads, LV-4023